Uprawnienia zawodowe

ludzie w przeszklonym budynku

Dostęp do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego i używanie tego tytułu, regulowane jest przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2006 ze zm.).

Uprawnienia do wykonywania tego zawodu może zdobyć osoba, która spełnia wymagania określone w ww. aktach prawnych, w tym posiada wyższe wykształcenie i ukończyła podyplomowe studia w zakresie wyceny nieruchomości. Musi ona także przejść postępowanie przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Ministra Rozwoju i Technologii (wcześniej – Ministra Infrastruktury) i zdać stosowny egzamin. Po przejściu wszystkich procedur zostaje wpisana do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych prowadzony przez Ministra Rozwoju i Technologii. 

 

Szacowanie nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy jest zawodem zaufania publicznego i do jego zadań należy określanie wartości nieruchomości, co jest zajęciem bardzo odpowiedzialnym i złożonym. Potwierdzeniem posiadanych przeze mnie uprawnień jest wydane w dniu 15 października 2008 r. przez Ministra Infrastruktury świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości o Nr 4764. Tytuł ten uprawnia mnie do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z daną nieruchomością.

 

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Posiadam także świadectwo nadania licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, wydane w dniu 8 grudnia 2008 r., o Nr 9993. Tytuł ten uprawniał mnie do wykonywania działalności zawodowej w tym zakresie, zanim weszła w życie ustawa deregulacyjna. Dziś nie jest niezbędny, ale świadczy o posiadanej przeze mnie dużej wiedzy i doświadczeniu, których nie mają osoby, rozpoczynające obecnie działalność w tej branży.

Obydwa świadectwa wydane zostały na podstawie art. 192 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)

 

świadectwo