Certyfikaty

 

pracownicy na szkoleniu

Zgodnie z ustawą dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest do doskonalenia kwalifikacji zawodowych, m.in. przez udział w szkoleniach, warsztatach, seminariach

 

 

świadectwo 2

świadectwo 3

świadectwo 4

świadectwo 5

świadectwo 6

świadectwo 7

świadectwo 8

świadectwo 9

świadectwo 10

świadectwo 11

świadectwo 12

świadectwo 13

świadectwo 14

świadectwo 15

zaświadczenie 16

zaświadczenie 17

zaświadczenie 18

zaświadczenie 19

zaświadczenie 20

zaświadczenie 21

zaświadczenie 22

zaświadczenie 23

zaświadczenie 24

zaświadczenie 25

zaświadczenie 25

zaświadczenie 27

zaświadczenie 28

zaświadczenie 29

zaświadczenie 30

zaświadczenie 31

zaświadczenie 33

zaświadczenie 35

zaświadczenie 35

zaświadczenie 36

zaświadczenie 37