Informacje o rzeczoznawcy majątkowym Małgorzacie Szymaniak z Gdyni

Firma została założona przez rzeczoznawcę majątkowego Małgorzatę Szymaniak, posiadającą uprawnienia nr 4764 nadane przez Ministra Infrastruktury 15 października 2008 roku, pełniącą funkcję biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku od 2010 roku, wpisaną na listę Związku Banków Polskich od 2011 roku.

Małgorzata Szymaniak jest członkiem Pomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku, zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców oraz Pomorskiego Konsorcjum Rzeczoznawców Majątkowych.

Kancelaria świadczy usługi związane z wyceną nieruchomości.

wieżowce i zachód słońca