Wycena nieruchomości

wykresy na kartce

Kancelaria świadczy usługi związane z wycenami nieruchomości, ograniczonych praw rzeczowych, przedsiębiorstw.

Wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, nieruchomości komercyjnych dla celów:
- kredytowych
- sprzedaży
- sprawozdań finansowych
- amortyzacji
- związanymi ze sprawami spadkowymi, darowiznami, podziałami majątku itp.
- ustanowienia służebności przesyłu
- ustalenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie

Wyceny przedsiębiorstw dla celów:
- sprzedaży
- sprawozdań finansowych