Podstawową działalnością firmy jest wycena nieruchomości.

Wyceny:
-       mieszkań (nieruchomości lokalowych i własnościowego spółdzielczego prawa         do lokalu mieszkalnego),
-       lokali użytkowych,
-       nieruchomości gruntowych zabudowanych,
-       nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
-       nieruchomości komercyjnych .

Cel wyceny:
-       dla celów kredytowych,
-       dla celów sprzedażowych,
-       dla celów związanych ze spadkami,
-       dla celów związanych z podziałami majątku,
-       dla celów związanych z podatkami,
-       dla celów związanych z opłatami adiacenckimi,
-       dla celów związanych z opłatami planistycznymi.

Operaty szacunkowe wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie ze standardami zawodowymi.

Cena za wykonanie operatu szacunkowego uzależniona jest od rodzaju wycenianej
nieruchomości oraz od kompletności dokumentów dostarczonych przez Zleceniodawcę.


Wszystkie prawa zastrzezone przez www.rzeczoznawcamajatkowy.net.pl 2009